Duurzaam werkgeverschap

 • Goed werkgeverschap – Top werkgeverschap – Aantrekkelijk werkgeverschap of High Performance Organisatie?

Diverse termen die veel zeggen over hoe je als werkgever het werk en de organisatie het beste kunt organiseren, inrichten en investeren in de gezondheid en het werkgeluk van je medewerkers. 

De discussie omtrent welzijn van arbeid stamt al uit de jaren tachtig en negentig. Het was toen al duidelijk dat de inrichting en de organisatie van de arbeidsplek en de onderneming van invloed is op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers, onafhankelijk van hun eigen opvattingen daarover. 

In onze aanpak hebben we inspiratie opgedaan uit het onderzoek van Universiteit van Utrecht  ‘Hoe toegewijd Nederlandse ondernemingen zijn aan het welzijn van medewerkers’ en daar actief invulling aan geven. Met de gegevens van dit onderzoek wordt duidelijk dat goed werkgeverschap verder gaat dan de beperking tot de kwaliteit van arbeid. Dat alleen risico’s vermijden te eenzijdig is. Duurzaam werkgeverschap gaat over het complete plaatje om werknemers zo vitaal en gelukkig mogelijk hun werk te kunnen laten doen.  Dit vraagt inzicht in wat hierin belangrijk is. 

Een bedrijf heeft een bijzondere sociale functie. Het brengt mensen samen om een gezamenlijk doel te realiseren. De ontwikkeling van een organisatie is afhankelijk van werknemers die welzijn ervaren zowel individueel als samen met collega’s. 
Dit betekent dat de werkgevers zijn medewerkers goed moet kennen en weten met wie zij samenwerken, wat hen beweegt en motiveert en wat zorg draagt voor een goed gezamenlijk resultaat. Het bevorderen van verbinding en vertrouwen draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doeleinden van de organisatie.

Goed werkgeverschap wordt niet alleen vormgegeven door het bieden van een goed salaris en arbeidsvoorwaarden. Waardering  van medewerkers speelt een cruciale rol. Vooral gebaseerd op de manier waarop management en werknemers met elkaar omgaan.

Wist je dat mensen het meeste energie krijgen van samen een resultaat bereiken? Dit drijft hen in hun dagelijkse werk. Een optimale samenwerking en goed kunnen functioneren vraagt om onderlinge verbinding, een positieve organisatie cultuur, inspirerend leiderschap, goede communicatie, een bepaalde mate van autonomie in je werk en dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van aanwezig talent.

Diverse onderzoeken waaronder die van de Universiteit van Utrecht maar ook best practises uit de praktijk heeft ons gebracht tot de ontwikkeling van een eigen Werkgelukmodel. Dit model is gebaseerd op de theorie van de positieve psychologie. Deze stroming in de psychologie gaat uit van eigenaarschap en wat er nodig is om de werknemer, het team of de organisatie te versterken.

Het model bestaat uit een buiten- en binnencirkel. Deze cirkels tonen een continu proces aan dat iets in beweging en ontwikkeling is, afhankelijk van de tijd, fase en acties van de werkgever en werknemers zelf. 

Buitencirkel
De buitencirkel bestaat uit vijf basiselementen en drukken uit wat de investering in het werkgeluk en de wellbeing van de werknemers de organisatie in de praktijk oplevert. Deze vijf basiselementen vormen samen de organisatiecultuur en is dagelijks waarneembaar. De vijf basiselementen in de buitencirkel zijn;

 • Joy: het plezier in de organisatie door positieve emoties op de werkplek.
 • Engagement: de betrokkenheid van de werknemer bij zijn werk en organisatie als wel de toewijding van de werkgever aan het welzijn van de werknemers.
 • Community: de intrinsieke onderlinge verbinding binnen de organisatie onder meer door een gemeenschappelijk ambitie.
 •  Knowledge: de kennis en vakmanschap die bijdragen tot de ontwikkeling van de organisatie en de bloei van de werknemers.
 • Experience: alle interactie en ervaringen van werknemers binnen het totale proces van binnenkomst tot en met het verlaten van de organisatie.
 

Binnencirkel
In de binnencirkel van ons model bevindt zich de schijf van vijf (vijf V’s). Dit zijn de belangrijkste kernwaarden die de basiselementen in de buitencirkel voeden. Deze vijf
waarden zijn gebaseerd op (literatuur)onderzoek over de thema’s:
duurzaam werkgeluk en wellbeing, goed werkgeverschap, inzetbaarheid en een positieve organisatiecultuur. Maar het is vooral ook gebaseerd op effectonderzoek en eigen ervaringen uit de praktijk.

De vijf V’s zijn:

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Vakmanschap
 • Vrijheid
 • Verbinding
 

 

Individueel is een werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid, werkgeluk en welzijn. Bij het thema Duurzame Inzetbaarheid maken we duidelijk dat je als werkgever de  verantwoordelijkheid hebt om er continu voor te zorgen dat werknemers van alle leeftijden plezierig, productief en lang kunnen werken. Er is dus sprake van een twee-richtingsverkeer. De sfeer, cultuur, communicatie en organisatie van het werk heeft hierop grote invloed. Als werkgever kun je je voordeel er mee doen om te zorgen dat werknemers met veel plezier en goed hun werk kunnen doen. Als je deze positieve strategie volgt zal de gehele organisatie sneller haar doelen bereiken (en overtreffen).
Dát kenmerkt duurzaam werkgeverschap!

Uit het Europese Sustainable Workforce onderzoek van Universiteit van Utrecht blijkt dat er 6 drijfveren zijn die duurzaam werkgeverschap bepalen. 

 • Werkdruk,
 • Cohesie,
 • Management ondersteuning,
 • Burgerschap in de organisatie,
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Betrokkenheid.

De aanpak van JECKX is gebaseerd op elementen vanuit de positieve psychologie. Wij geloven dat alles wat je aandacht geeft groeit.
Focus je op verzuim dan krijgt je verzuim. Pro-actief op vitaliteit en werkgeluk inzetten creëert  energie en flow en draagt bij aan het verlagen van ziekteverzuim. Onze innovatieve aanpak en het complete aanbod op het hele in-/door-/uitstroom proces is gericht op de realisatie van een  positieve employee journey.

De start van een Quickscan helpt ons in het opstellen van een business case bijvoorbeeld op verzuim, verloop, retentie. 
Maar daarna gebruiken we alleen nog maar een positieve focus op de thema’s werkgeluk, wellbeing en bevlogenheid. 

Hiervoor benutten we de wetenschappelijke theorie over werkgeluk en wellbeing maar hebben hierin ons eigen model ontwikkeld met termen die positiviteit en een ultieme experience bewerkstelligen.

To win in the marketplace you first have to win in the workplace!

Benieuwd naar de kansen voor jullie organisatie?