Veranderende richtlijnen voor ouderschapsverlof in 2022

Vanaf 2 augustus 2022 verandert door een nieuwe Europese richtlijn het recht op Ouderschapsverlof.  Op dit moment hebben werkende ouders tot hun kind 8 jaar oud wordt recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek.

Vanaf augustus krijgen ouders die in het 1e levensjaar van hun kind ouderschapsverlof opnemen 9 weken betaald verlof. Voor deze periode kunnen ze een uitkering van UWV krijgen ter hoogte van 70% van het maximum dagloon. Werkgevers kunnen deze aanvragen bij het UWV. De werknemer bouwt over het betaalde deel (100%) vakantiedagen op, over het onbetaalde deel niet.

Belangrijke ontwikkeling en kans om jonge ouders te helpen wennen bij het opstarten van hun werk in combinatie met de zorg van hun kleine, en zo een nieuwe werk-privébalans te vinden. Hoe mooi de regeling ook is, met deze krappe arbeidsmarkt kan het ook wel een uitdaging worden voor de werkgever.

Want wat als er meer ouders dit jaar een baby hebben gekregen en van deze regeling gebruik willen maken?

Als werkgever kun je een verzoek tot ouderschapsverlof juridisch niet weigeren. Bij hoge uitzondering zou dit alleen kunnen wanneer het bedrijf door de aanvragen en verdeling ernstig in de problemen komt.

Wat kun je als werkgever wél doen?

Inventariseer in ieder geval goed welke werknemers aanspraak kunnen maken op betaald ouderschapsverlof.  Check wie van plan is gebruik te maken van het verlof en overleg vroegtijdig hoe/ wanneer ze het verlof willen opnemen.

Gelukkig zijn er ook nog wel oplossingen mogelijk.

  • Door te bekijken of jullie samen tot een andere verdeling kunnen komen.
  • Intern kun je kijken naar de vakantieplanning of verlofaanvragen van andere werknemers, wellicht is daar in overleg nog wat in te schuiven.
  • Aangezien je geen loon over de opgenomen ouderschapsverlofuren hoeft te betalen is tijdelijke en tijdige inhuur van externe krachten een ook een mogelijke oplossing voor het bezettingsprobleem.

 

Tot slot!

Zorg voor begrip, afstemming en goede communicatie naar iedereen binnen de organisatie. Zo gaat het nieuwe geluk niet ten koste van het werkgeluk en wellbeing van je andere werknemers. Benieuwd naar meer informatie over ouderschapsverlof? Lees via de link het artikel van rijksoverheid.