SLIM subsidie vanaf 1 maart weer beschikbaar voor het MKB!

Slim subsidie

In de constant veranderende omgeving is het voor bedrijven belangrijk om te werken aan continue ontwikkeling en verbetering van de (interne) organisatie. Jaarlijks wordt daarvoor de SLIM-subsidie beschikbaar gesteld door de overheid. Hiermee kun je als MKB bedrijf, gesubsidieerd werken aan de ontwikkeling van proces en mens. Van 1-31 maart 2022 gaat deze subsidieregeling weer open!

JECKX heeft afgelopen jaren meerdere MKB organisaties, met behulp van deze subsidie geholpen om de organisatie ambities te allignen, en de processen en de ontwikkelingen van medewerkers daar op af te stemmen.

Projecten waar wij bij ondersteund hebben en kunnen ondersteunen zijn trajecten waar ingezet wordt op continue (duurzaam) verbetering en ontwikkeling van;

  1. Medewerkers
  2. Vaardigheden
  3. Loopbaanontwikkeling
  4. Talentontwikkeling
  5. Aantrekkelijk werkgeverschap

Organisatie; herijken strategie, kernwaarden, onderscheidend vermogen, efficiency processen.

De maximale subsidie bedraagt € 25.000 subsidie waarvan 80% gesubsidieerd wordt. Kort gezegd betekent het bij de maximale subsidie een investering van max. € 5.000,-. Maar daarnaast betekent het groei voor uw organisatie!

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek, kijken wij wat we voor uw bedrijf/team kunnen betekenen!