Uitchecken en Inchecken

Je hoopt dat jouw collega’s weer dát gevoel terug krijgen, enthousiast en betrokken zijn om vol inspiratie er weer tegenaan te kunnen. Dat ze er na de vakantie weer zin in hebben nu ze aan de slag mogen. Je wilt ze een uitzicht, doel en focus geven voor de komende 4 maanden?

Wat zagen we in 2020 langskomen en wat hebben we geleerd;

 1. 1e Lockdown nam de angst toe;
 2. Bevlogenheid liep terug onder de medewerkers;
 3. Creativiteit om ons heen groeide;
 4. Zoektocht naar verbinding;
 5. HR en managers moesten extra wendbaar zijn;
 6. Uitdagingen met Remote werken;
 7. Behoefte aan nieuwe leiderschapsstijlen;
 8. Bij medewerkers drang naar meer zingeving in het werk;
 9. Vertrouwen in thuiswerken; dat wat vroeger niet kon, kan nu wel;
 10. Verandervermogen groter dan verwacht;
 11. Snelle schakeling digitalisering;
 12. Welzijn van de medewerkers (duurzaam werkgeverschap) is nog belangrijker geworden.

Dit alles heeft impact op de toekomst; Zowel op de strategie van de organisaties maar ook op de arbeidsmarkt. Deze impact, op Micro, Meso nieveau, maar ook op Macro niveau en dit vraagt om een andere koers!

In het begin van de coronarisis hebben we gezien dat organisaties als eerste in de overleefmodus gingen. Puur om te overleven, zaken door te laten draaien, niet stil komen te staan. In 2e instantie zagen we dat bedrijven creatief werden, gingen innoveren. Op zoek naar nieuwe kansen, nieuwe business modellen.

Inchecken 2021

Met veel ambitie en energie, een heldere focus en nieuwe koers knallen wij graag het nieuwe jaar in. Het betreden van een hybride arbeidsmarkt waarin nieuwe samenwerkingsvormen, technologieën en verdienmodellen centraal staan.

In de wetenschap dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft, helpen wij werkgevers graag verder met een glasheldere aanpak.  Met behulp van data bepalen we samen de juiste acties en realiseren we een positief resultaat met grote glimlach. Impact to the MAX!!!

We gaan dit doen door;

 1. Regelmatig Impact- en Omdenksessie te houden voor en met organisaties om inspiratie en inzicht verkrijgen in het potentieel van je organisatie en de medewerkers;
 2. 1 x Per kwartaal onze Geluksborrels plannen. Voor de verbinding van- en het vitaal houden van ons netwerk;
 3. Onze Happy Performer webinars en worskhops voor teams aan te bieden;
 4. Het organiseren van on- en offline dialoogsessies over het vergroten van je impact voor en door organisaties. Informeren over- en het gesprek aan gaan in organisaties én met teams over het verschil maken, waarde toevoegen. Hoe je dit kunt doen behulp van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN;
 5. Het opleiden van Wellbeing & Werkgelukdeskundige zodat je zelf in eigen organisatie aan de slag kunt met deze mooie thema’s.

Wat we in de achterliggende periode hebben gezien is het toenemende succes van bedrijven die echt verschil maakten doordat ze in beweging kwamen en bleven investering in ontwikkeling. De ontwikkeling van hun medewerkers, de organisatie én de omgeving.

Voor 2021 roepen wij DIE organisaties op die OOK het verschil willen maken en hun positieve impact willen vergroten. Stuur ons een bericht naar info@jeckx.nl voor meer info om aan te sluiten bij onze eerste Omdenk- en Impactsessie!