Week van de Werkstress 2021

Jaarlijks is er aandacht voor werkstress. Gelukkig hebben we sinds een aantal jaar in September de maand van het Werkgeluk. Een positieve focus is meer onze insteek, maar we kunnen er niet om heen, in Nederland ondervindt een behoorlijk deel van de werknemers regelmatig of zeer vaak werk gerelateerde stress. Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen.

Doel van de week van de Werkstress is om werknemers en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid én de mogelijkheden om werkstress zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de afgelopen jaren is de inhoudelijke focus van de Week van de Werkstress steeds meer verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling en daar zijn we blij om. Want alles wat je aandacht geeft groeit, dan kan je maar best zorgen dat je je op de positieve zaken focust en acties ondernemen op waar je echt invloed op hebt.

De impact van werkstress is enorm zowel op individueel als organisatieniveau. Dat stress niet gezond is voor lichaam en geest is niet nieuws, maar dat het zelfs kan leiden tot zware depressies en afbraak doet van de hersencellen en het verouderingsproces versterkt is minder bekend.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste Europese werknemers van mening zijn dat hun werk hun gezondheid beïnvloedt. Werkgevers doen er dus verstandig aan hun invloed positief in te zetten.

Oorzaken en impact werkstress

Stress op het werk kan vele oorzaken hebben; hoge werkdruk (door te veel of te moeilijk werk), of het ontbreken aan voldoende uitdaging, onduidelijkheid over je taken. Een slechte relatie met je leidinggevende of een collega’s op het werk heeft ook een behoorlijk impact of het niet gewaardeerd voelen.

Medewerkers die veel werkdruk of stress ervaren krijgen het gevoel dat ze tekortschieten, waardoor de ervaren druk verder wordt vergroot. Ze verliezen de grip op hun werk en daarmee op zichzelf. Alle reden om dit probleem serieus te nemen en aan te pakken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie én de medewerkers.

Dit jaar is Mentale kracht het thema van de Week van de Werkstress. Mentale kracht gaat niet alleen over reageren, maar ook over goed voorbereid zijn op (dreigende) stress of tegenslag. Een mentaal sterke organisatie houdt zich staande in wisselende en stressvolle omstandigheden. Het centrale thema Mentaal sterk heeft de 3 subthema’s;

–    Krachtbronnen

–    Krachten bundelen

–   Duurzame kracht

Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht, startte een ERC gefinancierd, Europees onderzoek naar hoe en waarom bedrijven investeren in kostbare menskracht en hoe die investeringen uitpakken in de praktijk.

Duurzame kracht en duurzaam inzetbaar, duurzaam werkgeverschap termen die alle 3 onderdeel uitmaken van een “duurzame arbeidsmarkt”.
Volgens Tanja van der Lippe zijn medewerkers binnen een duurzame arbeidsmarkt productief, bevlogen en gezond. De organisatie waarin ze werken, hangt goed samen (is cohesief) en is winstgevend. In landen met een duurzame arbeidsmarkt, zie je een hoge arbeidsparticipatie en een bloeiende economie. Winstgevende gezonde organisaties bereik je alleen met gezonde, bevlogen en vitale medewerkers. Minder werkstress op de werkvloer realiseer je door te bouwen aan een gezonde bedrijfscultuur en hiermee creëer je meer bevlogenheid en vitaliteit op de werkvloer. Werkgeluk en wellbeing zijn strategische thema’s voor een duurzame aanpak.Hoe organisaties continu kunnen zorgen voor waardig werk voor medewerkers, op elk niveau en leeftijd, is de essentie van duurzaam werkgeverschap.

Wetenschappelijke meetmethode en online tool

Onze strategisch partner 2DAYSMOOD ontwikkelde samen met de Universiteit Utrecht een benchmark tool die duurzaam werkgeverschap aantoont. 

Door de combinatie van deze wetenschappelijke meetmethode en online tool kunnen werkgevers nu betrouwbare inzichten verzamelen over hoe duurzaam inzetbaar hun medewerkers zijn. Via zes dimensies ontdekken werkgevers wat werknemers positief en negatief beschouwen in de werksfeer en hoe betrokken zij zijn. De uitkomsten van de meting kunnen werkgevers direct vergelijken met die van gelijksoortige bedrijven. Daarmee wordt de mate van duurzaam werkgeverschap aangetoond en op welke punten de organisatie precies kan verbeteren. Het vergelijkingsmateriaal, de benchmark data, komt uit het eerder genoemde onderzoek, geleid door professor Tanja van der Lippe.

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe: “Ontwikkelingen zoals digitalisering, vergrijzing en migratie maken de arbeidsmarkt steeds complexer. De goede mensen op de goede plek krijgen blijft enorm lastig en is een kostbaar proces. Organisaties staan dus voor de uitdaging om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Het is mooi dat onze onderzoeksdata organisaties de inzichten kunnen geven om passende maatregelen in te zetten.”

De meting geeft werkgevers direct inzicht over de ervaringen van werknemers over de werksfeer en hun betrokkenheid op de volgende 6 dimensies;

– Samenhang binnen teams

– Betrokkenheid- Functie (ver)eis(t)en

– Management ondersteuning

– Carrière mogelijkheden

– Organisatie burgerschap gedrag

Hoe mooi zou het zijn als er geen werkstress meer zou zijn?

Werken aan het werkgeluk en een positieve bedrijfscultuur kan veel van deze problemen oplossen. Gelukkige werknemers zijn minder vaak ziek, functioneren beter, zijn leukere collega’s en beter in staat om een verandering te leiden en dat kunnen we wel gebruiken in deze onzekere tijd.

·      Wil je leren hoe je werdruk verlaagt binnen jouw organisatie en ombuigt naar meer werkgeluk en tevredenheid?

·      Wil je meer grip krijgen op het reduceren van werkstress en leren om verzuim zoveel mogelijk terug te dringen of liever zelfs te        voorkomen?

 ·      Ben je benieuwd welke kansen en factoren binnen jouw organisatie het snelst positief effect hebben op werkstress?

 ·      Ben je op zoek naar meer bevlogen en betrokken medewerkers?

Neem dan contact met ons op over onze workshop “Van Werkdruk naar Werkgeluk”. In onze workshop bespreken we de verschillende oorzaken van werkstress, maar richten we ons vooral op de mogelijkheden van een positieve aanpak!

Tijdens deze hele week hebben we een mooie actie! GRATIS adviesgesprek van 45 minuten inclusief een MOODMETING!

Neem direct contact met ons op via; info@jeckx.nl of plan de gratis afspraak in via deze link

Bron: website Universtieit van Utrecht/ website 2DAYSMOOD