Weet welke thema’s & trends de HR-agenda voor 2022 bepalen!

Veel organisaties deden onderzoek naar de nieuwste trends en ontwikkelingen voor 2022. Zo ook Berenschot in samenwerking met Afas. Verrassend dat zij melden dat er, ondanks wederom een jaar met noodmateregelen door Corona, weinig tot geen grote veranderingen zijn.

Volgens hun onderzoek is, op een paar kleine verschuivingen na, de top 3 als volgt;

1.     Ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid en talentmanagement is nog steeds de       topprioriteit van respondenten

2.     Werving & selectie (vorig jaar 3, nu 2)

3.     Verzuim/arbeidsomstandigheden (vorig jaar 2, nu 3).

Door diverse noodmaatregelingen is de werkeloosheid niet gestegen, sterker we zitten in een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit verklaart de verandering in de bovengenoemde top 3. Overigens iets waar je zelf geen onderzoek naar hoefde te doen want om ons heen zien we allerlei acties, inspanningen en creatieve campagnes om ons heen opduiken voor het werven van nieuw personeel. Vooral in de branches als Zorg, Onderwijs, Financiën en Techniek. Recruiters zijn niet te vinden om al deze vacatures in te vullen. Het is echt een zorg.

Vanuit een ander perspectief

We zijn het meer dan eens met deze thema’s. Toch zouden wij een mogelijke andere prioritering geven, omdat de benadering voor deze hoofdthema’s te traditioneel lijkt. Deze tijd vraagt een andere manier van denken en doen, kijkend vanuit een ander perspectief.

Wat ons betreft mogen daarom de volgende HR trends voor 2022 in de top 5!

#Trend 1    

Aandacht voor het Werkgeluk & Wellbing van de medewerkers een must voor 2022!

Aandacht voor bovenstaande innovatieve thema’s en aanpak levert je op meerdere fronten impact en voordeel op. Je bekommeren om de wellbeing en het werkgeluk van je medewerkers heeft een behoorlijke impact en neveneffect op meerdere thema’s. Onderzoek je regelmatig wat jouw mensen drijft en vraag je feedback hoe de medewerkers zich voelen en hoe zij jou als werkgever zien? Geheid dat de thema’s als opleidingen, talentmanagement of loopbaanvraagstukken aan bod komen. Neem het voorbeeld van Werkgeluk. Bij werkgeluk gaat het om het hebben van; zoveel mogelijke positieve momenten op het werk, talenten kwijt kunnen, je gewaardeerd voelen en ervaren dat er voldoende ruimte is om te ontwikkelen, het hebben van positieve relaties met collega’s en het gevoel hebben een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het hogere doel van de organisatie.

Door de lockdown en het hybride werken een nieuw standaard is geworden, blijkt de meerderheid van leidinggevenden (60%) minder zicht te hebben op het welzijn van hun medewerkers. 48% maakt zich zorgen of medewerkers niet over hun eigen grenzen gaan. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van Motivaction over de effecten van hybride werken in relatie tot gezondheid, in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Stress, werkgeluk en werk-privébalans kunnen minder goed worden ingeschat in een situatie waarin er veel op afstand wordt gewerkt. Reden te meer om komend jaar goed oog te houden voor het welzijn en werkgeluk van je medewerkers.

#Trend 2    

De kracht van een positieve Employer Value Propostion (EVP)

Het hebben van een positieve EVP kan je enorm helpen in het verlagen van je verloop of aantrekken van nieuw personeel. 92% van de werknemers overweegt te vertrekken bij een aanbod van een organisatie met een betere reputatie. Bij een slechte reputatie zal 50% van de werkzoekende niet eens overwegen om voor jou te komen werken. Zelfs niet bij een hoger salaris.

Een goed geformuleerde EVP kan ook helpen om ongelukkige medewerkers weer bevlogen en betrokken te krijgen. Hiermee zou je kunnen zeggen dat de EVP het belangrijkste onderdeel is van het recruitmentproces, want het vertelt de kandidaat waarom ze op een baan bij deze ene organisatie moeten solliciteren en wat hen dat oplevert. Voor HR belangrijk om zich komend jaar bezig te gaan houden met de ranking op sites als Glassdoor of een mogelijke nominatie op Duurzaam Werkgeverschap. In deze tijd met een zeer krappe arbeidsmarkt en de ‘war of talent’ is het van cruciaal belang om je staande te kunnen houden. Dit lukt je door actief werk te maken van én te investeren in de employer branding en de employee experience. Uitstraling, imago en beleving van de organisatie spelen voor de werknemer net zo’n belangrijke rol als voor klanten bij het ontwikkelen van een merkvoorkeur. Met een goede employee journey voorkom je een mismatch en vertrek van je fris geworven talenten in de organisatie.

#Trend 3  

 Positieve bedrijfscultuur en onbordingsprogramma hoge prio voor de HR Agenda!

Voor hoog verloop en het onbenut laten van je talenten in de organisatie betaal je een dure rekening. Uit een onderzoek van SHRM (Society for Human Resource Management) blijkt dat 58% van de ongelukkige medewerkers de organisatie verlaat zonder dat ze al een ander baan in het vooruitzicht hadden. Het werken binnen een organisatie met een ‘zieke bedrijfscultuur’ wordt als erger ervaren dan werkloos zijn. Investeren in een positieve bedrijfscultuur mag zeker ook hoog op de HR agenda 2022 komen te staan, naast het organiseren van een goed onboardingsprogramma. Wist je dat 10% van de nieuwkomers binnen een paar dagen de organisatie alweer verlaten? En nog eens 9% in de maanden erna? 15% van deze medewerkers die net zo snel de organisatie weer verlieten, gaven aan dat slechte onboarding de reden van vertrek was. Andere cijfers stellen vast dat 40% van de werknemers binnen een half jaar hun baan opzegt. (Bron; Monsterboard/internationaal onderzoek onder 4000 werknemers)

#Trend 4

Hybride Werken en Blended reality!

Het hybride werken is een nieuw standaard geworden. Het overgrote deel van de medewerkers geven aan dat ze blij zijn met het hybride werken. Het is ideaal, geen files, lekker flexibel en voor velen geldt toch ook dat het ideaal is om een specifieke taak af te krijgen. Medewerkers zeggen beter en resultaatgerichter te kunnen werken. Daarom omarmen de meeste organisaties het hybride werken. ‘Werken doen we thuis en het ontmoeten gebeurt op kantoor’ is het nieuwe credo. Deze ontwikkeling heeft het afgelopen jaar alleen maar versterkt en verder toegenomen, waardoor ook dit een belangrijk HR thema blijft voor 2022.

Ondanks dit grote enthousiasme voor hybride werken heeft het thuiswerken ook minder positieve kanten. De verlaging van de onderlinge verbinding tussen medewerkers maar ook door de verandering van de aard van het werk én de manier waarop we nu werken (ellenlange calls en virtuele meetings) zorgde voor een daling van bevlogenheid. Door deze afname van ‘flow’ en toename van eenzaamheid en sleur zal HR in 2022 nog meer dan ooit daarvoor aandacht moeten hebben voor de medewerkersbetrokkenheid, het welzijn en werkgeluk, de samenwerking en de organisatiecultuur.

Dit start met het goed inrichten van (thuis)werkplekken maar door de combinatie tussen virtueel en fysiek is een nieuwste trend ontstaan van samenwerken; Blended reality! Blended reality gaat een stap verder dan virtual reality en gaat het om het samensmelting van de samenwerking in een digitale en fysieke wereld. Dit doe je door de samenwerking en organisatie futureproof in te richten, waarbij medewerkers (op afstand) het gevoel hebben fysiek aanwezig te zijn. dat lijkt nu nog een utopie maar wel een ontwikkeling waarop we ons zouden moeten anticiperen en sneller nodig gaat zijn dan we denken. Misschien nog geen deadline voor agenda 2022 maar wel een must om deze topic verder te gaan ontdekken en het uitzoeken van de mogelijkheden. Hybride werken zal in ieder geval voor komend jaar veel aandacht vragen.

De kracht een goede aanpak gaven wij onlangs in een van onze filmpjes van de reeks over Duurzaam Werkgeverschap en Werkgeluk’ aan. Bedenk het niet zelf maar betrek de medewerkers erbij.

#Trend 5           

Het belang van verder digitaliseren en HR Analytics 

Daar waar Berenschot in hun onderzoek aangaven dat digitalisering van de HR processen op plek 14 naar boven kwam, zie je dit bij andere onderzoeken op nummer 1 eindigen. De Corona heeft ons natuurlijk gedwongen op een andere manier te gaan samenwerken en de absolute noodzaak de werkprocessen daarvoor digitaal goed in te richten. Toch blijkt dat de digitalisering van HR- processen binnen sommige organisaties nog in de kinderschoenen staat. Veel organisaties hebben de online kanalen als Teams, Zoom, Webex wel verder weten te benutten en leerden hier goed mee te werken. Toch zal HR haar best moeten doen om niet achter te blijven en dus de innovaties op technologisch gebied te blijven volgen. Het gaat niet om virtueel vergaderen alleen. Wanneer HR-afdelingen in staat zijn haar processen verder te digitaliseren dan pas zullen ze een belangrijke strategische rol kunnen spelen en betrokken worden bij de besluitvorming in de organisatie. Neem nu ontwikkeling en talentmanagement als voorbeeld. Het belang van het continu ontwikkelen van de medewerkers daar zijn organisaties zich wel bewust van. Gedigitaliseerde processen op het gebied van Learning & Development of Performance Management leveren voldoende HR-analytics om goede analyses mee te kunnen maken over de kennis, ontwikkeling en het functioneren van medewerkers. Wil HR vanuit haar expertise hierin mee kunnen denken en adviseren dan vraagt dit om visie, adaptie, groei en leiderschap. Zodat je initiatieven kunt nemen, eigenaarschap kunt tonen en impact kunt maken. Dus een absolute aanrader voor HR om ook dit op de agenda voor 2022 te zetten. Goede gedigitaliseerde processen dragen overigens ook weer bij aan het werkgeluk, onboarding, ontwikkeling, werving & selectie van nieuwe talenten en uiteraard het behoud van medewerkers.

Duurzaam Werkgeverschap

Anders denken, anders doen; dit vraagt om een integrale aanpak oftewel Duurzaam Werkgeverschap. Dit is een aanpak vanuit de werkgever dat bijdraagt aan duurzaam inzetbaarheid van de medewerkers. Zodat alle medewerkers gezond en vitaal, ongeacht leeftijd, hun werk met veel plezier kunnen doen. De coronacrisis heeft organisaties doen inzien dat een gezond, plezierig en stimulerend werkklimaat bepalend is voor succes op de lange termijn. Daarmee met stip op nummer 1 zou iedere werkgever een plan moeten hebben op ‘Duurzaam Werkgeverschap’. Zie het als de ‘paraplu of kapstok’ van alle onderliggende en belangrijke HR thema’s. De kracht ligt in de integrale aanpak waarmee onderling verbinding wordt gemaakt op subthema’s en succesvol bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en de organisatiestrategie bestendigd.

 “To win in the marketplace, you first have to win in the workplace”!